Wielkość czcionkiArchiwalne wersje stron / przetargów:


Ofertę należy złożyć do dnia 10.12.2021 w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie, pokój nr 1, ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn do godz. 10.00.

Ofertę należy złożyć do dnia 03.12.2021 w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie, pokój nr 1, ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn do godz. 10.00.

Ofertę należy złożyć do dnia 03.12.2021 w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie, pokój nr 1, ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn do godz. 10.00.

Ofertę należy złożyć do dnia 03.12.2021 w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie, pokój nr 1, ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn do godz. 10.00.

Ofertę należy złożyć do dnia 03.12.2021 w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie, pokój nr 1, ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn do godz. 10.00.

Ofertę należy złożyć do dnia 09.07.2021 w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie, pokój nr 1, ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn do godz. 10.00.

Ofertę należy złożyć do dnia 30.06.2021 w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie, pokój nr 1, ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn do godz. 10.00.

01.07.2021

Ofertę należy złożyć do dnia 30.06.2021 w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie, pokój nr 1, ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn do godz. 10.00.

01.07.2021

Ofertę należy złożyć do dnia 23.06.2021 w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie, pokój nr 1, ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn do godz. 10.00.

24.06.2021

Ofertę należy złożyć do dnia 23.06.2021 w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie, pokój nr 1, ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn do godz. 10.00.

Ofertę należy złożyć do dnia 30.06.2021 w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie, pokój nr 1, ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn do godz. 10.00.

Ofertę należy złożyć do dnia 11.06.2021 w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie, pokój nr 1, ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn do godz. 10.00.

11.06.2021

Ofertę należy złożyć do dnia 11.06.2021 w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie, pokój nr 1, ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn do godz. 10.00.

11.06.2021

Ofertę należy złożyć do dnia 11.06.2021 w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie, pokój nr 1, ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn do godz. 10.00.

Ofertę należy złożyć do dnia 11.06.2021 w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie, pokój nr 1, ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn do godz. 10.00.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22 449 400,00 zł i dzieli się na 112.247 udziały o wartości nominalnej po 200,00 zł za każdy udział.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22 099 400,00 zł i dzieli się na 110.497 udziały o wartości nominalnej po 200,00 zł za każdy udział.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22 099 400,00 zł i dzieli się na 104.662 udziały o wartości nominalnej po 200,00 zł za każdy udział.

Deklaracja dostępności
Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://bip.csir.krotoszyn.pl/.

Dane teleadresowe jednostki: adres korespondencyjny: Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie, ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyntelefon: 627226760fax: 62 5058629do każdego działu oraz pracownika jednostki można dodzwonić się bezpośrednio wybierając numer wewnętrzny po wybraniu numeru telefonu stacjonarnego i automatycznym komunikacie centrali lub dzwoniąc pod służbowy numer https://csir.krotoszyn.pl/strona-403-kontakt.html
e-mail: csir@krotoszyn.pl
strona internetowa: http://www.csir.krotoszyn.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marcin Adamczake-mail: csir@krotoszyn.pltelefon: 62 5058628 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Procedura wnioskowo-skargowa:Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:
– podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
– mapa strony
– focus wokół elementów nawigacyjnych

Dostępność architektoniczna:
Siedziby Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej:

Budynek Krytej Pływalni mieszczący się przy ul. Mahle 4 w Krotoszynie wyposażony jest w podjazd dla wózków oraz windę, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto na hali basenowej jest winda do opuszczania osób niepełnosprawnych do niecki basenowej.

Budynek Hali Sportowo-widowiskowej mieszczący się przy ul. Olimpijskiej 10 w Krotoszynie znajduje się na poziomie 0 i jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda oraz toalety dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Boisko ORLIK  mieszczące się przy ul. Olimpijskiej 10 w Krotoszynie przystosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek szatni wyposażony jest w podjazd do wózków oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Basen odkryty mieszczący się przy ul. Ogrodowskiego 8 w Krotoszynie wyposażony jest w podjazd dla wózków oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Hali sportowej mieszczący się przy ul. Młyńskiej 2 B w Krotoszynie nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek Hali sportowej mieszczący się przy ul. Sportowej 1 w Krotoszynie wyposażony jest w podjazd dla wózków bezpośrednio na salę gimnastyczną.

Deklarację sporządzono dnia 22.09.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie.
Deklaracja dostępności
Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://bip.csir.krotoszyn.pl/.

Dane teleadresowe jednostki: adres korespondencyjny: Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie, ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyntelefon: 627226760fax: 62 5058629do każdego działu oraz pracownika jednostki można dodzwonić się bezpośrednio wybierając numer wewnętrzny po wybraniu numeru telefonu stacjonarnego i automatycznym komunikacie centrali lub dzwoniąc pod służbowy numer https://csir.krotoszyn.pl/strona-403-kontakt.html
e-mail: csir@krotoszyn.pl
strona internetowa: http://www.csir.krotoszyn.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marcin Adamczake-mail: csir@krotoszyn.pltelefon: 62 5058628 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Procedura wnioskowo-skargowa:Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:
– podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
– mapa strony
– focus wokół elementów nawigacyjnych

Dostępność architektoniczna:
Siedziby Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej:

Budynek Krytej Pływalni mieszczący się przy ul. Mahle 4 w Krotoszynie wyposażony jest w podjazd dla wózków oraz windę, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto na hali basenowej jest winda do opuszczania osób niepełnosprawnych do niecki basenowej.

Budynek Hali Sportowo-widowiskowej mieszczący się przy ul. Olimpijskiej 10 w Krotoszynie znajduje się na poziomie 0 i jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda oraz toalety dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Boisko ORLIK  mieszczące się przy ul. Olimpijskiej 10 w Krotoszynie przystosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek szatni wyposażony jest w podjazd do wózków oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Basen odkryty mieszczący się przy ul. Ogrodowskiego 8 w Krotoszynie wyposażony jest w podjazd dla wózków oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Hali sportowej mieszczący się przy ul. Młyńskiej 2 B w Krotoszynie nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek Hali sportowej mieszczący się przy ul. Sportowej 1 w Krotoszynie wyposażony jest w podjazd dla wózków bezpośrednio na salę gimnastyczną.

Deklarację sporządzono dnia 22.09.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie.
Deklaracja dostępności
Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://csir.krotoszyn.pl/.

Dane teleadresowe jednostki: adres korespondencyjny: Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie, ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyntelefon: 627226760fax: 62 5058629do każdego działu oraz pracownika jednostki można dodzwonić się bezpośrednio wybierając numer wewnętrzny po wybraniu numeru telefonu stacjonarnego i automatycznym komunikacie centrali lub dzwoniąc pod służbowy numer https://csir.krotoszyn.pl/strona-403-kontakt.htmle-mail: csir@krotoszyn.plstrona internetowa: http://www.csir.krotoszyn.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marcin Adamczake-mail: csir@krotoszyn.pltelefon: 62 5058628 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Procedura wnioskowo-skargowa:Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Ułatwienia na stronie internetowej:Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:Podwyższony kontrast (Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.).Mapa strony.Focus wokół elementów nawigacyjnych.Wyposażenie w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki za pomocą skrótów klawiaturowych.Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.Serwis urzędu został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz WCAG2.0, WAI-AA, HTML 5 w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści.Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Skróty klawiaturowe:Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna:
Siedziby Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej:

Budynek Krytej Pływalni mieszczący się przy ul. Mahle 4 w Krotoszynie wyposażony jest w podjazd dla wózków oraz windę, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto na hali basenowej jest winda do opuszczania osób niepełnosprawnych do niecki basenowej.

Budynek Hali Sportowo-widowiskowej mieszczący się przy ul. Olimpijskiej 10 w Krotoszynieznajduje się na poziomie 0 i jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda oraz toalety dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Boisko ORLIK  mieszczące się przy ul. Olimpijskiej 10 w Krotoszynie przystosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek szatni wyposażony jest w podjazd do wózków oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Basen odkryty mieszczący się przy ul. Ogrodowskiego 8 w Krotoszyniewyposażony jest w podjazd dla wózków oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Hali sportowej mieszczący się przy ul. Młyńskiej 2 B w Krotoszynienie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek Hali sportowej mieszczący się przy ul. Sportowej 1 w Krotoszynie wyposażony jest w podjazd dla wózków bezpośrednio na salę gimnastyczną.

Data publikacji na stronie internetowej: 22.09.2020
Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 22.09.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie.

Kontakt z administracją:

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn
 • e-mail: csir@krotoszyn.pl
 • tel: 62 722 67 60
 • od poniedziałku do piątku
 • w godzinach od 7:30 – 15:30

Kryta pływalnia kontakt:

tel: 62 722 67 60
 • Czynna od poniedziałku do soboty
 • w godzinach od 6:00 do 22:00
 • niedziele i święta
 • w godzinach od 7.00 do 22.00

Kontakt do redaktora strony BIP:

 • Imię i nazwisko: Michalina Przybył
 • tel: 62 722 67 60
 • e-mail: csir@krotoszyn.pl

Kontakt z administracją:

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn
 • e-mail: csir@krotoszyn.pl
 • tel: 62 722 67 60
 • od poniedziałku do piątku
 • w godzinach od 7:30 – 15:30

Kryta pływalnia kontakt:

tel: 62 722 67 60
 • Czynna od poniedziałku do soboty
 • w godzinach od 6:00 do 22:00
 • niedziele i święta
 • w godzinach od 7.00 do 22.00

Kontakt do redaktora strony BIP:

 • Imię i nazwisko: Michalina Przybył
 • tel: 62 722 67 60
 • e-mail: csir@krotoszyn.pl

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20 932 400,00 zł i dzieli się na 104.662 udziały o wartości nominalnej po 200,00 zł za każdy udział.

OGŁOSZENIE O WYNAJMIE

18.09.2019

Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie ogłasza przetarg nieograniczony na „Wynajem mobilnego lodowiska o wymiarach 14mx40 m wraz z zadaszeniem i infrastrukturą techniczną.”
Numer referencyjny: DT.2415.1.2019

W załącznikach poniżej znajdują się:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami

3. Wzór umowy

4. SIWZ

20.09.2019

Odpowiedzi na zapytania

24.09.2019

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 24.09.2019

26.09.2019

Protokół z otwarcia ofert

18.10.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

18.09.2019

Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie ogłasza przetarg nieograniczony na „Wynajem mobilnego lodowiska o wymiarach 14mx40 m wraz z zadaszeniem i infrastrukturą techniczną.”
Numer referencyjny: DT.2415.1.2019

W załącznikach poniżej znajdują się:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami

3. Wzór umowy

4. SIWZ

20.09.2019

Odpowiedzi na zapytania

24.09.2019

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 24.09.2019

26.09.2019

Protokół z otwarcia ofert

18.10.2019

Zawiadomienie o wyboże najkorzystniejszej oferty

18.09.2019

Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie ogłasza przetarg nieograniczony na „Wynajem mobilnego lodowiska o wymiarach 14mx40 m wraz z zadaszeniem i infrastrukturą techniczną.”
Numer referencyjny: DT.2415.1.2019

W załącznikach poniżej znajdują się:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami

3. Wzór umowy

4. SIWZ

20.09.2019

Odpowiedzi na zapytania

24.09.2019

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 24.09.2019

26.09.2019

Protokół z otwarcia ofert

18.10.2019

Zawiadomienie o wyboże najkorzystniejszej oferty

18.09.2019

Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie ogłasza przetarg nieograniczony na „Wynajem mobilnego lodowiska o wymiarach 14mx40 m wraz z zadaszeniem i infrastrukturą techniczną.”
Numer referencyjny: DT.2415.1.2019

W załącznikach poniżej znajdują się:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami

3. Wzór umowy

4. SIWZ

20.09.2019

Odpowiedzi na zapytania

24.09.2019

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 24.09.2019

26.09.2019

Protokół z otwarcia ofert

18.10.2019

Zawiadomienie o wyboże najkorzystniejszej oferty

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest to system stron WWW, opublikowany w celu udostępniania informacji publicznej. Strona BIP powinna spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Strona główna.

Strona startowa BIP. Zawiera podstawowe informacje do kontaktu z administracja strony BIP oraz wyszukiwarkę.

Schemat organizacyjny.

W tej części została zaprezentowana organizacja spółki.

Zamówienia publiczne.

W tym dziale zamieszczane są ogłoszenia o organizowanych przez CSiR WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie przetargach.

Rejestr zmian.

W tym dziale zamieszczane zostały informacje na temat zmian na stronie BIP.

Kontakt.

Ta zakładka zawiera dane kontaktowe.

Kontakt z administracją:

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn
 • e-mail: csir@krotoszyn.pl
 • tel: 62 722 67 60
 • od poniedziałku do piątku
 • w godzinach od 7:30 – 15:30

Kryta pływalnia kontakt:

tel: 62 722 67 60
 • Czynna od poniedziałku do soboty
 • w godzinach od 6:00 do 22:00
 • niedziele i święta
 • w godzinach od 7.00 do 22.00

Kontakt do redaktora strony BIP:

 • Imię i nazwisko: Zuzanna Nadzieja
 • tel: 62 722 67 60
 • e-mail: csir@krotoszyn.pl

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20 872 400,00 zł i dzieli się na 104.362 udziały o wartości nominalnej po 200,00 zł za każdy udział.

18.09.2019

Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie ogłasza przetarg nieograniczony na „Wynajem mobilnego lodowiska o wymiarach 14mx40 m wraz z zadaszeniem i infrastrukturą techniczną.”
Numer referencyjny: DT.2415.1.2019

W załącznikach poniżej znajdują się:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami

3. Wzór umowy

4. SIWZ

20.09.2019

Odpowiedzi na zapytania

24.09.2019

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 24.09.2019

26.09.2019

Protokół z otwarcia ofert

18.09.2019

Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie ogłasza przetarg nieograniczony na „Wynajem mobilnego lodowiska o wymiarach 14mx40 m wraz z zadaszeniem i infrastrukturą techniczną.”
Numer referencyjny: DT.2415.1.2019

W załącznikach poniżej znajdują się:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami

3. Wzór umowy

4. SIWZ

20.09.2019

Odpowiedzi na zapytania

24.09.2019

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 24.09.2019

18.09.2019

Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie ogłasza przetarg nieograniczony na „Wynajem mobilnego lodowiska o wymiarach 14mx40 m wraz z zadaszeniem i infrastrukturą techniczną.”
Numer referencyjny: DT.2415.1.2019

W załącznikach poniżej znajdują się:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami

3. Wzór umowy

4. SIWZ

20.09.2019

Odpowiedzi na zapytania

18.09.2019

Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie ogłasza przetarg nieograniczony na „Wynajem mobilnego lodowiska o wymiarach 14mx40 m wraz z zadaszeniem i infrastrukturą techniczną.”
Numer referencyjny: DT.2415.1.2019

W załącznikach poniżej znajdują się:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami

3. Wzór umowy

4. SIWZ

18.09.2019

Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie ogłasza przetarg nieograniczony na „Wynajem mobilnego lodowiska o wymiarach 14mx40 m wraz z zadaszeniem i infrastrukturą techniczną.”
Numer referencyjny: DT.2415.1.2019

W załącznikach poniżej znajdują się:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami

3. Wzór umowy

4. SIWZ

18.09.2019

Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie ogłasza przetarg nieograniczony na „Wynajem mobilnego lodowiska o wymiarach 14mx40 m wraz z zadaszeniem i infrastrukturą techniczną.”
Numer referencyjny: DT.2415.1.2019

W załącznikach poniżej znajdują się:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami

3. Wzór umowy

4. SIWZ

WZÓR UMOWYCentrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie ogłasza przetarg nieograniczony na „Wynajem mobilnego lodowiska o wymiarach 14mx40 m wraz z zadaszeniem i infrastrukturą techniczną.”
Numer referencyjny: DT.2415.1.2019

W załącznikach poniżej znajdują się:

 1. SIWZ
 2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami
 3. Wzór umowy
 4. Ogłoszenie o zamówieniu

       Formularz ofertowy wraz z załącznikami  SIWZ  Ogłoszenie o zamówieniu  Wzór umowy

05.09.2019

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

10.09.2019

Odpowiedzi na zapytania do postępowania DT.2415.1.2019

10.09.2019

Zamawiający załącza poniżej zaktualizowaną umowę z naniesionymi poprawkami i załączniki w wersji edytowalnej do wypełnienia z dodatkowym punktem do wpisania roku produkcji Rolby w punkcie 3 1) formularza ofertowego.

załączniki

WZÓR UMOWY

12.09.2019

Informacja z otwarcia ofert

OTWARCIE OFERT

12.09.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

WZÓR UMOWYCentrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie ogłasza przetarg nieograniczony na „Wynajem mobilnego lodowiska o wymiarach 14mx40 m wraz z zadaszeniem i infrastrukturą techniczną.”
Numer referencyjny: DT.2415.1.2019

W załącznikach poniżej znajdują się:

 1. SIWZ
 2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami
 3. Wzór umowy
 4. Ogłoszenie o zamówieniu

       Formularz ofertowy wraz z załącznikami  SIWZ  Ogłoszenie o zamówieniu  Wzór umowy

05.09.2019

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

10.09.2019

Odpowiedzi na zapytania do postępowania DT.2415.1.2019

10.09.2019

Zamawiający załącza poniżej zaktualizowaną umowę z naniesionymi poprawkami i załączniki w wersji edytowalnej do wypełnienia z dodatkowym punktem do wpisania roku produkcji Rolby w punkcie 3 1) formularza ofertowego.

załączniki

WZÓR UMOWY

12.09.2019

Informacja z otwarcia ofert

OTWARCIE OFERT

12.09.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

WZÓR UMOWYCentrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie ogłasza przetarg nieograniczony na „Wynajem mobilnego lodowiska o wymiarach 14mx40 m wraz z zadaszeniem i infrastrukturą techniczną.”
Numer referencyjny: DT.2415.1.2019

W załącznikach poniżej znajdują się:

 1. SIWZ
 2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami
 3. Wzór umowy
 4. Ogłoszenie o zamówieniu

       Formularz ofertowy wraz z załącznikami  SIWZ  Ogłoszenie o zamówieniu  Wzór umowy

05.09.2019

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

10.09.2019

Odpowiedzi na zapytania do postępowania DT.2415.1.2019

10.09.2019

Zamawiający załącza poniżej zaktualizowaną umowę z naniesionymi poprawkami i załączniki w wersji edytowalnej do wypełnienia z dodatkowym punktem do wpisania roku produkcji Rolby w punkcie 3 1) formularza ofertowego.

załączniki

WZÓR UMOWY

12.09.2019

Informacja z otwarcia ofert

OTWARCIE OFERT

12.09.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

WZÓR UMOWYCentrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie ogłasza przetarg nieograniczony na „Wynajem mobilnego lodowiska o wymiarach 14mx40 m wraz z zadaszeniem i infrastrukturą techniczną.”
Numer referencyjny: DT.2415.1.2019

W załącznikach poniżej znajdują się:

 1. SIWZ
 2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami
 3. Wzór umowy
 4. Ogłoszenie o zamówieniu

       Formularz ofertowy wraz z załącznikami  SIWZ  Ogłoszenie o zamówieniu  Wzór umowy

05.09.2019

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

10.09.2019

Odpowiedzi na zapytania do postępowania DT.2415.1.2019

10.09.2019

Zamawiający załącza poniżej zaktualizowaną umowę z naniesionymi poprawkami i załączniki w wersji edytowalnej do wypełnienia z dodatkowym punktem do wpisania roku produkcji Rolby w punkcie 3 1) formularza ofertowego.

załączniki

WZÓR UMOWY

12.09.2019

Informacja z otwarcia ofert

OTWARCIE OFERT

 

WZÓR UMOWYCentrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie ogłasza przetarg nieograniczony na „Wynajem mobilnego lodowiska o wymiarach 14mx40 m wraz z zadaszeniem i infrastrukturą techniczną.”
Numer referencyjny: DT.2415.1.2019

W załącznikach poniżej znajdują się:

 1. SIWZ
 2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami
 3. Wzór umowy
 4. Ogłoszenie o zamówieniu

       Formularz ofertowy wraz z załącznikami  SIWZ  Ogłoszenie o zamówieniu  Wzór umowy

05.09.2019

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

10.09.2019

Odpowiedzi na zapytania do postępowania DT.2415.1.2019

10.09.2019

Zamawiający załącza poniżej zaktualizowaną umowę z naniesionymi poprawkami i załączniki w wersji edytowalnej do wypełnienia z dodatkowym punktem do wpisania roku produkcji Rolby w punkcie 3 1) formularza ofertowego.

załączniki

WZÓR UMOWY

 

Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie ogłasza przetarg nieograniczony na „Wynajem mobilnego lodowiska o wymiarach 14mx40 m wraz z zadaszeniem i infrastrukturą techniczną.”
Numer referencyjny: DT.2415.1.2019

W załącznikach poniżej znajdują się:

 1. SIWZ
 2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami
 3. Wzór umowy
 4. Ogłoszenie o zamówieniu

       Formularz ofertowy wraz z załącznikami  SIWZ  Ogłoszenie o zamówieniu  Wzór umowy

05.09.2019

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

10.09.2019

Odpowiedzi na zapytania do postępowania DT.2415.1.2019

10.09.2019

Zamawiający załącza poniżej zaktualizowaną umowę z naniesionymi poprawkami i załączniki w wersji edytowalnej do wypełnienia z dodatkowym punktem do wpisania roku produkcji Rolby w punkcie 3 1) formularza ofertowego.

załączniki

 

Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie ogłasza przetarg nieograniczony na „Wynajem mobilnego lodowiska o wymiarach 14mx40 m wraz z zadaszeniem i infrastrukturą techniczną.”
Numer referencyjny: DT.2415.1.2019

W załącznikach poniżej znajdują się:

 1. SIWZ
 2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami
 3. Wzór umowy
 4. Ogłoszenie o zamówieniu

       Formularz ofertowy wraz z załącznikami  SIWZ  Ogłoszenie o zamówieniu  Wzór umowy

05.09.2019

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

10.09.2019

Odpowiedzi na zapytania do postępowania DT.2415.1.2019

Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie ogłasza przetarg nieograniczony na „Wynajem mobilnego lodowiska o wymiarach 14mx40 m wraz z zadaszeniem i infrastrukturą techniczną.”
Numer referencyjny: DT.2415.1.2019

W załącznikach poniżej znajdują się:

 1. SIWZ
 2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami
 3. Wzór umowy
 4. Ogłoszenie o zamówieniu

       Formularz ofertowy wraz z załącznikami  SIWZ  Ogłoszenie o zamówieniu  Wzór umowy

05.09.2019

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie ogłasza przetarg nieograniczony na „Wynajem mobilnego lodowiska o wymiarach 14mx40 m wraz z zadaszeniem i infrastrukturą techniczną.”
Numer referencyjny: DT.2415.1.2019

W załącznikach poniżej znajdują się:

 1. SIWZ
 2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami
 3. Wzór umowy
 4. Ogłoszenie o zamówieniu

       Formularz ofertowy wraz z załącznikami     SIWZ       Ogłoszenie o zamówieniu     Wzór umowy

05.09.2019

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie ogłasza przetarg nieograniczony na „Wynajem mobilnego lodowiska o wymiarach 14mx40 m wraz z zadaszeniem i infrastrukturą techniczną.”
Numer referencyjny: DT.2415.1.2019

W załącznikach poniżej znajdują się:

 1. SIWZ
 2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami
 3. Wzór umowy
 4. Ogłoszenie o zamówieniu

       Formularz ofertowy wraz z załącznikami     SIWZ       Ogłoszenie o zamówieniu     Wzór umowy

05.09.2019

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie ogłasza przetarg nieograniczony na „Wynajem mobilnego lodowiska o wymiarach 14mx40 m wraz z zadaszeniem i infrastrukturą techniczną.”
Numer referencyjny: DT.2415.1.2019

W załącznikach poniżej znajdują się:

 1. SIWZ
 2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami
 3. Wzór umowy
 4. Ogłoszenie o zamówieniu

       Formularz ofertowy wraz z załącznikami     SIWZ       Ogłoszenie o zamówieniu      Wzór umowy

Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie ogłasza przetarg nieograniczony na „Wynajem mobilnego lodowiska o wymiarach 14mx40 m wraz z zadaszeniem i infrastrukturą techniczną.”
Numer referencyjny: DT.2415.1.2019

W załącznikach poniżej znajdują się:

 1. SIWZ
 2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami
 3. Wzór umowy
 4. Ogłoszenie o zamówieniu

       Formularz ofertowy wraz z załącznikami     Ogłoszenie o zamówieniu        SIWZ    Wzór umowy

Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie ogłasza przetarg nieograniczony na „Wynajem mobilnego lodowiska o wymiarach 14mx40 m wraz z zadaszeniem i infrastrukturą techniczną.”
Numer referencyjny: DT.2415.1.2019

W załącznikach poniżej znajdują się:

 1. SIWZ
 2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami
 3. Wzór umowy
 4. Ogłoszenie o zamówieniu

       Formularz ofertowy wraz z załącznikami     Ogłoszenie o zamówieniu        SIWZ    Wzór umowy

Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie ogłasza przetarg nieograniczony na „Wynajem mobilnego lodowiska o wymiarach 14mx40 m wraz z zadaszeniem i infrastrukturą techniczną.”
Numer referencyjny: DT.2415.1.2019

W załącznikach poniżej znajdują się:

 1. SIWZ
 2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami
 3. Wzór umowy
 4. Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu       Formularz ofertowy wraz z załącznikami     SIWZ         Wzór umowy

Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie ogłasza przetarg nieograniczony na „Wynajem mobilnego lodowiska o wymiarach 14mx40 m wraz z zadaszeniem i infrastrukturą techniczną.”
Numer referencyjny: DT.2415.1.2019

W załącznikach poniżej znajdują się:

 1. SIWZ
 2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami
 3. Wzór umowy
 4. Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Formularz ofertowy wraz z załącznikami SIWZ Wzór umowy

Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie ogłasza przetarg nieograniczony na „Wynajem mobilnego lodowiska o wymiarach 14mx40 m wraz z zadaszeniem i infrastrukturą techniczną.”
Numer referencyjny: DT.2415.1.2019

W załącznikach poniżej znajdują się:

 1. SIWZ
  2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami
  3. Wzór umowy
  4. Ogłoszenie o zamówieniu

Kapitał zakładowy spółki: 20 278 800,00 ZŁ dzieli się na 101.394 udziały o wartości nominalnej po 200,00 zł za każdy udział.

Kapitał zakładowy : 20 278 800,00 ZŁ dzieli się na 101.394 udziały o wartości nominalnej po 200,00 zł za każdy udział.

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie, z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Mahle 4, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000660197, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Skład zarządu spółki:

Prezes Zarządu: mgr inż. Tomasz Niciejewski

Główny księgowy, Członek Zarządu: mgr Hanna Mańkowska

Zarząd spółki:

Prezes Zarządu: mgr inż. Tomasz Niciejewski

Główny księgowy, Członek Zarządu: mgr Hanna Mańkowska

Zarząd spółki:

Prezes Zarządu: mgr inż. Tomasz Niciejewski

Główny księgowy, Członek Zarządu: mgr Hanna Mańkowska

Skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Józef Gryszka

Członek Rady Nadzorczej: Grzegorz Galicki

Członek Rady Nadzorczej: Mariola Trawińska-Jędrkowiak

Schemat organizacyjny
Regulamin organizacyjny
Akt notarialny

Rada nadzorcza

Zarząd spółki

Schemat organizacyjny
Regulamin organizacyjny
Akt notarialny
Schemat organizacyjny
Regulamin organizacyjny – pobierz
Akt notarialny – pobierz

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest to system stron WWW, opublikowany w celu udostępniania informacji publicznej. Strona BIP powinna spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Strona główna.

Strona startowa BIP. Zawiera podstawowe informacje do kontaktu z administracja strony BIP oraz wyszukiwarkę.

Schemat organizacyjny.

W tej części została zaprezentowana organizacja spółki.

Zamówienia publiczne.

W tym dziale zamieszczane są ogłoszenia o organizowanych przez CSIR SP. Z O.O. przetargach.

Rejestr zmian.

W tym dziale zamieszczane zostały informacje na temat zmian na stronie BIP.

Kontakt.

Ta zakładka zawiera dane kontaktowe.

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • Prezes: mgr inż. Tomasz Niciejewski
 • Główny Księgowy, Członek Zarządu: mgr Hanna Mańkowska
Skład Rady Nadzorczej:
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej: Józef Gryszka
 • Członek Rady Nadzorczej: Grzegorz Galicki
 • Członek Rady Nadzorczej: Mariola Trawińska-Jędrkowiak

Regulamin organizacyjny – pobierz
Akt notarialny – pobierz

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • Prezes: mgr inż. Tomasz Niciejewski
 • Główny Księgowy, Członek Zarządu: mgr Hanna Mańkowska
Skład Rady Nadzorczej:
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej: Józef Gryszka
 • Członek Rady Nadzorczej: Grzegorz Galicki
 • Członek Rady Nadzorczej: Mariola Trawińska-Jędrkowiak

Regulamin organizacyjny – pobierz
Akt notarialny – pobierz

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • Prezes: mgr inż. Tomasz Niciejewski
 • Główny Księgowy, Członek Zarządu: mgr Hanna Mańkowska
Skład Rady Nadzorczej:
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej: Józef Gryszka
 • Członek Rady Nadzorczej: Grzegorz Galicki
 • Członek Rady Nadzorczej: Mariola Trawińska-Jędrkowiak

Regulamin organizacyjny – pobierz
Akt notarialny – pobierz

Kontakt z administracją:

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn
 • e-mail: csir@krotoszyn.pl
 • tel: 62 722 67 60
 • od poniedziałku do piątku
 • w godzinach od 7:30 – 15:30

Kryta pływalnia kontakt:

tel: 62 722 67 60
 • Czynna od poniedziałku do soboty
 • w godzinach od 6:00 do 22:00
 • niedziele i święta
 • w godzinach od 7.00 do 22.00

Kontakt do redaktora strony BIP:

 • Imię i nazwisko: Dominika Gruszka
 • tel: 62 722 67 60
 • e-mail: csir@krotoszyn.pl

Kontakt z administracją:

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn
 • e-mail: csir@krotoszyn.pl
 • tel: 62 722 67 60
 • od poniedziałku do piątku
 • w godzinach od 7:30 – 15:30

Kryta pływalnia kontakt:

tel: 62 725 67 60
 • Czynna od poniedziałku do soboty
 • w godzinach od 6:00 do 22:00
 • niedziele i święta
 • w godzinach od 7.00 do 22.00

Kontakt do redaktora strony BIP:

 • Imię i nazwisko: Dominika Gruszka
 • tel: 62 722 67 60
 • e-mail: csir@krotoszyn.pl

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • Prezes: mgr inż. Tomasz Niciejewski
 • V-ce Prezes, Członek Zarządu: mgr inż. Jacek Cierniewski
 • Główny Księgowy: mgr Hanna Mańkowska

 

Skład Rady Nadzorczej:
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej: Józef Gryszka
 • Członek Rady Nadzorczej: Grzegorz Galicki
 • Członek Rady Nadzorczej: Mariola Trawińska-Jędrkowiak

Regulamin organizacyjny – pobierz
Akt notarialny – pobierz

 

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • Prezes: mgr inż. Tomasz Niciejewski
 • V-ce Prezes, Członek Zarządu: mgr inż. Jacek Cierniewski
 • Główny Księgowy: mgr Hanna Mańkowska

 

Skład Rady Nadzorczej:
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej: Józef Gryszka
 • Członek Rady Nadzorczej: Grzegorz Galicki
 • Członek Rady Nadzorczej: Mariola Trawińska-Jędrkowiak

Regulamin organizacyjny – pobierz
Akt notarialny – pobierz

 

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • Prezes: mgr inż. Tomasz Niciejewski
 • V-ce Prezes, Członek Zarządu: mgr inż. Jacek Cierniewski
 • Główny Księgowy: mgr Hanna Mańkowska

 

Skład Rady Nadzorczej:
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej: Józef Gryszka
 • Członek Rady Nadzorczej: Grzegorz Galicki
 • Członek Rady Nadzorczej: Mariola Trawińska-Jędrkowiak

Regulamin organizacyjny – pobierz
Akt notarialny – pobierz

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • Prezes: mgr inż. Tomasz Niciejewski
 • V-ce Prezes, Członek Zarządu: mgr inż. Jacek Cierniewski
 • Główny Księgowy: mgr Hanna Mańkowska

 

Skład Rady Nadzorczej:
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej: Józef Gryszka
 • Członek Rady Nadzorczej: Grzegorz Galicki
 • Członek Rady Nadzorczej: Mariola Trawińska-Jędrkowiak

Regulamin organizacyjny – pobierz

Akt notarialny – pobierz

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • Prezes: mgr inż. Tomasz Niciejewski
 • V-ce Prezes, Członek Zarządu: mgr inż. Jacek Cierniewski
 • Główny Księgowy: mgr Hanna Mańkowska

 

Skład Rady Nadzorczej:
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej: Józef Gryszka
 • Członek Rady Nadzorczej: Grzegorz Galicki
 • Członek Rady Nadzorczej: Mariola Trawińska-Jędrkowiak

Regulamin organizacyjny – pobierz

Akt notarialny – pobierz

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • Prezes: mgr inż. Tomasz Niciejewski
 • V-ce Prezes, Członek Zarządu: mgr inż. Jacek Cierniewski
 • Główny Księgowy: mgr Hanna Mańkowska

 

Skład Rady Nadzorczej:
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej: Józef Gryszka
 • Członek Rady Nadzorczej: Grzegorz Galicki
 • Członek Rady Nadzorczej: Mariola Trawińska-Jędrkowiak

Regulamin organizacyjny – pobierz

Akt notarialny – pobierz

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • Prezes: mgr inż. Tomasz Niciejewski
 • V-ce Prezes, Członek Zarządu: mgr inż. Jacek Cierniewski
 • Główny Księgowy: mgr Hanna Mańkowska

 

Skład Rady Nadzorczej:
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej: Józef Gryszka
 • Członek Rady Nadzorczej: Grzegorz Galicki
 • Członek Rady Nadzorczej: Mariola Trawińska-Jędrkowiak

Regulamin organizacyjny – Pobierz

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • Prezes: mgr inż. Tomasz Niciejewski
 • V-ce Prezes, Członek Zarządu: mgr inż. Jacek Cierniewski
 • Główny Księgowy: mgr Hanna Mańkowska

 
 

Skład Rady Nadzorczej:
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej: Józef Gryszka
 • Członek Rady Nadzorczej: Grzegorz Galicki
 • Członek Rady Nadzorczej: Mariola Trawińska-Jędrkowiak

Kontakt z administracją:

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn
 • e-mail: csir@krotoszyn.pl
 • tel: 62 722 67 60
 • od poniedziałku do piątku
 • w godzinach od 7:30 – 15:30

Kryta pływalnia kontakt:

tel: 62 725 67 60
 • Czynna od poniedziałku do soboty
 • w godzinach od 6:00 do 22:00
 • niedziele i święta
 • w godzinach od 7.00 do 22.00

Kontakt do redaktora strony BIP:

 • tel: 62 722 67 60
 • e-mail: csir@krotoszyn.pl

Kontakt z administracją:

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn
 • e-mail: csir@krotoszyn.pl
 • tel: 62 722 67 60
 • od poniedziałku do piątku
 • w godzinach od 7:30 – 15:30

Kryta pływalnia kontakt:

tel: 62 725 67 60
 • Czynna od poniedziałku do soboty
 • w godzinach od 6:00 do 22:00
 • niedziele i święta
 • w godzinach od 7.00 do 22.00

Kontakt do redaktora strony BIP:

 • tel: 62 722 67 60
 • e-mail: csir@krotoszyn.pl

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • Prezes: mgr inż Tomasz Niciejewski
 • V-ce Prezes, Członek Zarządu: mgr inż Jacek Cierniewski
 • Główny Księgowy: mgr Hanna Mańkowska

 
 

Skład Rady Nadzorczej:
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej: Józef Gryszka
 • Członek Rady Nadzorczej: Grzegorz Galicki
 • Członek Rady Nadzorczej: Mariola Trawińska-Jędrkowiak

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • Prezes: mgr inż Tomasz Niciejewski
 • V-ce Prezes, Członek Zarządu: mgr inż Jacek Cierniewski
 • Główny Księgowy: mgr Hanna Mańkowska

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • Prezes: mgr inż Tomasz Niciejewski
 • V-ce Prezes, Członek Zarządu: mgr inż Jacek Cierniewski
 • Główny Księgowy: mgr Hanna Mańkowska

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • Prezes: mgr inż Tomasz Niciejewski
 • V-ce Prezes, Członek Zarządu: mgr inż Jacek Cierniewski
 • Główny Księgowy: mgr Hanna Mańkowska

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • PREZES: MGR INZ TOMASZ NICIEJEWSKI
 • V-ce Prezes: mgr inż Tomasz Niciejewski
 • Prezes: mgr inż Tomasz Niciejewski

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • Prezes: mgr inż Tomasz Niciejewski
 • Prezes: mgr inż Tomasz Niciejewski
 • Prezes: mgr inż Tomasz Niciejewski

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • Prezes: mgr inż Tomasz Niciejewski
 • e-mail: csir@krotoszyn.pl
 • od poniedziałku do piątku
 • w godzinach od 7:30 – 15:30
Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • Prezes: mgr inż Tomasz Niciejewski
 • e-mail: csir@krotoszyn.pl
 • od poniedziałku do piątku
 • w godzinach od 7:30 – 15:30

Kontakt z administracją:

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn
 • e-mail: csir@krotoszyn.pl
 • tel: 62 722 67 60
 • od poniedziałku do piątku
 • w godzinach od 7:30 – 15:30

Kryta pływalnia kontakt:

tel: 62 725 67 60
 • Czynna od poniedziałku do soboty
 • w godzinach od 6:00 do 22:00
 • niedziele i święta
 • w godzinach od 7.00 do 22.00

Kontakt do redaktora strony BIP:

 • tel:62 722 67 60
 • e-mail: csir@krotoszyn.pl

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • PREZES: mgr inż. Tomasz Niciejewski
 • V-CE PREZES, CZŁONEK ZARZĄDU:  mgr inż. Jacek Cierniewski
 • Główny Księgowy:  mgr Hanna Mańkowska

 

Skład  Rady Nadzorczej :
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej : Józef Gryszka
 • Członek Rady Nadzorczej:  Grzegorz Galicki
 • Członek Rady Nadzorczej:   Mariola Trawińska – Jędrkowiak

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Krotoszynie

PREZES: mgr inż. Tomasz Niciejewski
V-CE PREZES, CZŁONEK ZARZĄDU:  mgr inż. Jacek Cierniewski
Główny Księgowy:  mgr Hanna Mańkowska

 

Skład  Rady Nadzorczej :
Przewodniczący Rady Nadzorczej : Józef Gryszka
Członek Rady Nadzorczej:  Grzegorz Galicki
Członek Rady Nadzorczej:   Mariola Trawińska – Jędrkowiak

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Krotoszynie

PREZES: mgr inż. Tomasz Niciejewski
V-CE PREZES, CZŁONEK ZARZĄDU:  mgr inż. Jacek Cierniewski
Główny Księgowy:  mgr Hanna Mańkowska

Skład  Rady Nadzorczej :
Przewodniczący Rady Nadzorczej : Józef Gryszka
Członek Rady Nadzorczej:  Grzegorz Galicki
Członek Rady Nadzorczej:   Mariola Trawińska – Jędrkowiak

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Krotoszynie

PREZES: mgr inż. Tomasz Niciejewski
V-CE PREZES, CZŁONEK ZARZĄDU:  mgr inż. Jacek Cierniewski
Główny Księgowy:  mgr Hanna Mańkowska

Skład  Rady Nadzorczej :
Przewodniczący Rady Nadzorczej : Józef Gryszka
Członek Rady Nadzorczej:  Grzegorz Galicki
Członek Rady Nadzorczej:   Mariola Trawińska – Jędrkowiak

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Krotoszynie

PREZES: mgr inż. Tomasz Niciejewski
V-CE PREZES, CZŁONEK ZARZĄDU:  mgr inż. Jacek Cierniewski
Główny Księgowy:  mgr Hanna Mańkowska

Skład  Rady Nadzorczej :
Przewodniczący Rady Nadzorczej : Józef Gryszka
Członek Rady Nadzorczej:  Grzegorz Galicki
Członek Rady Nadzorczej:   Mariola Trawińska – Jędrkowiak

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Krotoszynie

PREZES: mgr inż. Tomasz Niciejewski
V-CE PREZES, CZŁONEK ZARZĄDU:  mgr inż. Jacek Cierniewski
Główny Księgowy:  mgr Hanna Mańkowska
Skład  Rady Nadzorczej :
Przewodniczący Rady Nadzorczej : Józef Gryszka
Członek Rady Nadzorczej:  Grzegorz Galicki
Członek Rady Nadzorczej:   Mariola Trawińska – Jędrkowiak

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Krotoszynie

PREZES: mgr inż. Tomasz Niciejewski
V-CE PREZES, CZŁONEK ZARZĄDU:  mgr inż. Jacek Cierniewski
Główny Księgowy:  mgr Hanna Mańkowska

Skład  Rady Nadzorczej :
Przewodniczący Rady Nadzorczej : Józef Gryszka
Członek Rady Nadzorczej:  Grzegorz Galicki
Członek Rady Nadzorczej:   Mariola Trawińska – Jędrkowiak

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Krotoszynie

PREZES: mgr inż. Tomasz Niciejewski
V-CE PREZES, CZŁONEK ZARZĄDU:  mgr inż. Jacek Cierniewski
Główny Księgowy:  mgr Hanna Mańkowska
Skład  Rady Nadzorczej :
Przewodniczący Rady Nadzorczej : Józef Gryszka
Członek Rady Nadzorczej:  Grzegorz Galicki
Członek Rady Nadzorczej:   Mariola Trawińska – Jędrkowiak

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Krotoszynie

PREZES: mgr inż. Tomasz Niciejewski

V-CE PREZES, CZŁONEK ZARZĄDU:  mgr inż. Jacek Cierniewski

Główny Księgowy:  mgr Hanna Mańkowska

Skład  Rady Nadzorczej :

Przewodniczący Rady Nadzorczej : Józef Gryszka

Członek Rady Nadzorczej:  Grzegorz Galicki

Członek Rady Nadzorczej:   Mariola Trawińska – Jędrkowiak

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Krotoszynie

PREZES: mgr inż. Tomasz Niciejewski

V-CE PREZES, CZŁONEK ZARZĄDU:  mgr inż. Jacek Cierniewski

Główny Księgowy:  mgr Hanna Mańkowska

 

Skład  Rady Nadzorczej :

Przewodniczący Rady Nadzorczej : Józef Gryszka

Członek Rady Nadzorczej:  Grzegorz Galicki

Członek Rady Nadzorczej:   Mariola Trawińska – Jędrkowiak

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Krotoszynie

PREZES: mgr inż. Tomasz Niciejewski

V-CE PREZES, CZŁONEK ZARZĄDU:  mgr inż. Jacek Cierniewski

Główny Księgowy:  mgr Hanna Mańkowska

 

Skład  Rady Nadzorczej :

Przewodniczący Rady Nadzorczej : Józef Gryszka

Członek Rady Nadzorczej:  Grzegorz Galicki

Członek Rady Nadzorczej:   Mariola Trawińska – Jędrkowiak

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

PREZES: mgr inż. Tomasz Niciejewski

V-CE PREZES, CZŁONEK ZARZĄDU:  mgr inż. Jacek Cierniewski

Główny Księgowy:  mgr Hanna Mańkowska

 

Skład  Rady Nadzorczej :

Przewodniczący Rady Nadzorczej : Józef Gryszka

Członek Rady Nadzorczej:  Grzegorz Galicki

Członek Rady Nadzorczej:   Mariola Trawińska – Jędrkowiak

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

PREZES: mgr inż. Tomasz Niciejewski

V-CE PREZES, CZŁONEK ZARZĄDU:  mgr inż. Jacek Cierniewski

Główny Księgowy:  mgr Hanna Mańkowska

 

Skład  Rady Nadzorczej :

Przewodniczący Rady Nadzorczej : Józef Gryszka

Członek Rady Nadzorczej:  Grzegorz Galicki

Członek Rady Nadzorczej:   Mariola Trawińska – Jędrkowiak

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

PREZES: mgr inż. Tomasz Niciejewski

V-CE PREZES, CZŁONEK ZARZĄDU  mgr inż. Jacek Cierniewski

Główny Księgowy-  mgr Hanna Mańkowska

Skład  Rady Nadzorczej :

Przewodniczący Rady Nadzorczej : Józef Gryszka

Członek Rady Nadzorczej  Grzegorz Galicki

Członek Rady Nadzorczej   Mariola Trawińska – Jędrkowiak

Kontakt z administracją:

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn
 • e-mail: csir@krotoszyn.pl
 • tel: 62 722 67 60
 • od poniedziałku do piątku
 • w godzinach od 7:30 – 15:30

Kryta pływalnia kontakt:

tel: 62 725 67 60
 • Czynna od poniedziałku do soboty
 • w godzinach od 6:00 do 22:00
 • niedziele i święta
 • w godzinach od 7.00 do 22.00

Kontakt do redaktora strony BIP:

 • tel:62 722 67 60
 • e-mail: csir@krotoszyn.pl

Co to są ciasteczka?

Niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer WWW i zapisywana po stronie użytkownika w pliku cookie (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka różnych rodzajów są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Zastosowanie

Pliki cookie mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony WWW i „historii” jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW, obsługi logowania, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach itp. Część serwisów korzysta z plików cookies jako sposobu przenoszenia między stronami loginu i zaszyfrowanego hasła (rozwiązanie mniej bezpieczne) lub też spreparowanej informacji o zalogowaniu (rozwiązanie bezpieczne), dzięki czemu nie jest konieczne logowanie na każdej podstronie. Wyłączenie obsługi ciasteczek uniemożliwia często zalogowanie się, co może być rozwiązane poprzez przechowywanie danych o zalogowaniu po stronie serwera, zawsze jednak użytkownik musi zostać w jakiś sposób zidentyfikowany (np. poprzez identyfikator sesji zawarty w adresie URL).

Blokowanie ciasteczek

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony).Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

w przeglądarce Chrome,
w przeglądarce Firefox,
w przeglądarce Internet Explorer,
w przeglądarce Opera,
w przeglądarce Safari,

Co to są ciasteczka?

Niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer WWW i zapisywana po stronie użytkownika w pliku cookie (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka różnych rodzajów są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Zastosowanie

Pliki cookie mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony WWW i „historii” jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW, obsługi logowania, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach itp. Część serwisów korzysta z plików cookies jako sposobu przenoszenia między stronami loginu i zaszyfrowanego hasła (rozwiązanie mniej bezpieczne) lub też spreparowanej informacji o zalogowaniu (rozwiązanie bezpieczne), dzięki czemu nie jest konieczne logowanie na każdej podstronie. Wyłączenie obsługi ciasteczek uniemożliwia często zalogowanie się, co może być rozwiązane poprzez przechowywanie danych o zalogowaniu po stronie serwera, zawsze jednak użytkownik musi zostać w jakiś sposób zidentyfikowany (np. poprzez identyfikator sesji zawarty w adresie URL).

Blokowanie ciasteczek

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony).Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

w przeglądarce Chrome,
w przeglądarce Firefox,
w przeglądarce Internet Explorer,
w przeglądarce Opera,
w przeglądarce Safari,

 

[wpgdprc_access_request_form]

To jest przykładowa strona. Strony są inne niż wpisy na blogu, ponieważ nie tylko znajdują się zawsze w jednym miejscu, ale także pojawiają się w menu witryny (w większości motywów). Większość użytkowników umieszcza na swoich witrynach stronę z informacjami o sobie, dzięki którym przedstawiają się odwiedzającym ich witrynę. Taka strona może zawierać na przykład taki tekst:Jako nowy użytkownik
To jest przykładowa strona. Strony są inne niż wpisy na blogu, ponieważ nie tylko znajdują się zawsze w jednym miejscu, ale także pojawiają się w menu witryny (w większości motywów).

To jest przykładowa strona.

Strony są inne niż wpisy na blogu, ponieważ nie tylko znajdują się zawsze w jednym miejscu, ale także pojawiają się w menu witryny (w większości motywów). Większość użytkowników umieszcza na swoich witrynach stronę z informacjami o sobie, dzięki którym przedstawiają się odwiedzającym ich witrynę. Taka strona może zawierać na przykład taki tekst:Jako nowy użytkownik
To jest przykładowa strona. Strony są inne niż wpisy na blogu, ponieważ nie tylko znajdują się zawsze w jednym miejscu, ale także pojawiają się w menu witryny (w większości motywów).

To jest przykładowa strona. Strony są inne niż wpisy na blogu, ponieważ nie tylko znajdują się zawsze w jednym miejscu, ale także pojawiają się w menu witryny (w większości motywów). Większość użytkowników umieszcza na swoich witrynach stronę z informacjami o sobie, dzięki którym przedstawiają się odwiedzającym ich witrynę. Taka strona może zawierać na przykład taki tekst:Jako nowy użytkownik

To jest przykładowa strona. Strony są inne niż wpisy na blogu, ponieważ nie tylko znajdują się zawsze w jednym miejscu, ale także pojawiają się w menu witryny (w większości motywów).

To jest przykładowa strona. Strony są inne niż wpisy na blogu, ponieważ nie tylko znajdują się zawsze w jednym miejscu, ale także pojawiają się w menu witryny (w większości motywów). Większość użytkowników umieszcza na swoich witrynach stronę z informacjami o sobie, dzięki którym przedstawiają się odwiedzającym ich witrynę. Taka strona może zawierać na przykład taki tekst:Jako nowy użytkownik

Naglowek

To jest przykładowa strona. Strony są inne niż wpisy na blogu, ponieważ nie tylko znajdują się zawsze w jednym miejscu, ale także pojawiają się w menu witryny (w większości motywów).

Co to są ciasteczka?

Niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer WWW i zapisywana po stronie użytkownika w pliku cookie (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka różnych rodzajów są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Zastosowanie

Pliki cookie mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony WWW i „historii” jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW, obsługi logowania, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach itp. Część serwisów korzysta z plików cookies jako sposobu przenoszenia między stronami loginu i zaszyfrowanego hasła (rozwiązanie mniej bezpieczne) lub też spreparowanej informacji o zalogowaniu (rozwiązanie bezpieczne), dzięki czemu nie jest konieczne logowanie na każdej podstronie. Wyłączenie obsługi ciasteczek uniemożliwia często zalogowanie się, co może być rozwiązane poprzez przechowywanie danych o zalogowaniu po stronie serwera, zawsze jednak użytkownik musi zostać w jakiś sposób zidentyfikowany (np. poprzez identyfikator sesji zawarty w adresie URL).

Blokowanie ciasteczek

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony).Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

w przeglądarce Chrome,
w przeglądarce Firefox,
w przeglądarce Internet Explorer,
w przeglądarce Opera,
w przeglądarce Safari,

Co to są ciasteczka?

Niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer WWW i zapisywana po stronie użytkownika w pliku cookie (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka różnych rodzajów są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Zastosowanie

Pliki cookie mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony WWW i „historii” jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW, obsługi logowania, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach itp. Część serwisów korzysta z plików cookies jako sposobu przenoszenia między stronami loginu i zaszyfrowanego hasła (rozwiązanie mniej bezpieczne) lub też spreparowanej informacji o zalogowaniu (rozwiązanie bezpieczne), dzięki czemu nie jest konieczne logowanie na każdej podstronie. Wyłączenie obsługi ciasteczek uniemożliwia często zalogowanie się, co może być rozwiązane poprzez przechowywanie danych o zalogowaniu po stronie serwera, zawsze jednak użytkownik musi zostać w jakiś sposób zidentyfikowany (np. poprzez identyfikator sesji zawarty w adresie URL).

Blokowanie ciasteczek

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony).Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

w przeglądarce Chrome,
w przeglądarce Firefox,
w przeglądarce Internet Explorer,
w przeglądarce Opera,
w przeglądarce Safari,

Co to są ciasteczka?

Niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer WWW i zapisywana po stronie użytkownika w pliku cookie (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka różnych rodzajów są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Zastosowanie

Pliki cookie mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony WWW i „historii” jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW, obsługi logowania, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach itp. Część serwisów korzysta z plików cookies jako sposobu przenoszenia między stronami loginu i zaszyfrowanego hasła (rozwiązanie mniej bezpieczne) lub też spreparowanej informacji o zalogowaniu (rozwiązanie bezpieczne), dzięki czemu nie jest konieczne logowanie na każdej podstronie. Wyłączenie obsługi ciasteczek uniemożliwia często zalogowanie się, co może być rozwiązane poprzez przechowywanie danych o zalogowaniu po stronie serwera, zawsze jednak użytkownik musi zostać w jakiś sposób zidentyfikowany (np. poprzez identyfikator sesji zawarty w adresie URL).

Blokowanie ciasteczek

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony).Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

w przeglądarce Chrome,
w przeglądarce Firefox,
w przeglądarce Internet Explorer,
w przeglądarce Opera,
w przeglądarce Safari,

Co to są ciasteczka?
Niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer WWW i zapisywana po stronie użytkownika w pliku cookie (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka różnych rodzajów są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Zastosowanie
Pliki cookie mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony WWW i „historii” jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW, obsługi logowania, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach itp. Część serwisów korzysta z plików cookies jako sposobu przenoszenia między stronami loginu i zaszyfrowanego hasła (rozwiązanie mniej bezpieczne) lub też spreparowanej informacji o zalogowaniu (rozwiązanie bezpieczne), dzięki czemu nie jest konieczne logowanie na każdej podstronie. Wyłączenie obsługi ciasteczek uniemożliwia często zalogowanie się, co może być rozwiązane poprzez przechowywanie danych o zalogowaniu po stronie serwera, zawsze jednak użytkownik musi zostać w jakiś sposób zidentyfikowany (np. poprzez identyfikator sesji zawarty w adresie URL).

Blokowanie ciasteczek
Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony).Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

w przeglądarce Chrome,
w przeglądarce Firefox,
w przeglądarce Internet Explorer,
w przeglądarce Opera,
w przeglądarce Safari,

Co to są ciasteczka?
Niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer WWW i zapisywana po stronie użytkownika w pliku cookie (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka różnych rodzajów są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Zastosowanie
Pliki cookie mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony WWW i „historii” jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW, obsługi logowania, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach itp. Część serwisów korzysta z plików cookies jako sposobu przenoszenia między stronami loginu i zaszyfrowanego hasła (rozwiązanie mniej bezpieczne) lub też spreparowanej informacji o zalogowaniu (rozwiązanie bezpieczne), dzięki czemu nie jest konieczne logowanie na każdej podstronie. Wyłączenie obsługi ciasteczek uniemożliwia często zalogowanie się, co może być rozwiązane poprzez przechowywanie danych o zalogowaniu po stronie serwera, zawsze jednak użytkownik musi zostać w jakiś sposób zidentyfikowany (np. poprzez identyfikator sesji zawarty w adresie URL).

Blokowanie ciasteczek
Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony).Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

w przeglądarce Chrome,
w przeglądarce Firefox,
w przeglądarce Internet Explorer,
w przeglądarce Opera,
w przeglądarce Safari,

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest to system stron WWW, opublikowany w celu udostępniania informacji publicznej. Strona BIP powinna spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Strona główna.

Strona startowa BIP. Zawiera podstawowe informacje do kontaktu z administracja strony BIP oraz wyszukiwarkę.

Schemat organizacyjny.

W tej części została zaprezentowana organizacja spółki.

Przetargi publiczne.

W tym dziale zamieszczane są ogłoszenia o organizowanych przez CSIR SP. Z O.O. przetargach.

Rejestr zmian.

W tym dziale zamieszczane zostały informacje na temat zmian na stronie BIP.

Kontakt.

Ta zakładka zawiera dane kontaktowe.

<b>Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) </b>jest to system stron WWW, opublikowany w celu udostępniania informacji publicznej. Strona BIP powinna spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

<b>Strona główna.</b>

Strona startowa BIP. Zawiera podstawowe informacje do kontaktu z administracja strony BIP oraz wyszukiwarkę.

<b>Schemat organizacyjny</b>.

W tej części została zaprezentowana organizacja spółki.

<b>Przetargi publiczne</b>.

W tym dziale zamieszczane są ogłoszenia o organizowanych przez CSIR SP. Z O.O. przetargach.

<b> Rejestr zmian.</b>

W tym dziale zamieszczane zostały informacje na temat zmian na stronie BIP.

<b>Kontakt.</b>

Ta zakładka zawiera dane kontaktowe.

Kontakt z administracją:

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krotoszynie

 • ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn
 • e-mail: csir@krotoszyn.pl
 • tel: 62 725 33 57
 • od poniedziałku do piątku
 • w godzinach od 7:30 – 15:30

Kryta pływalnia kontakt:

tel: 62 725 33 57
 • Czynna od poniedziałku do piątku
 • w godzinach od 6:00 do 22:00
 • Soboty, niedziele i święta
 • w godzinach od 7.00 do 22.00

Kontakt do redaktora strony BIP:

 • tel: 62 725 33 57
 • e-mail: csir@krotoszyn.pl

Kontakt z administracj�:

Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� w Krotoszynie

 • ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyn
 • e-mail: csir@krotoszyn.pl
 • tel: 62 725 33 57
 • od poniedzia�ku do pi�tku
 • w godzinach od 7:30 – 15:30

Kryta p�ywalnia kontakt:

tel: 62 725 33 57
 • Czynna od poniedzia�ku do pi�tku
 • w godzinach od 6:00 do 22:00
 • Soboty, niedziele i �wi�ta
 • w godzinach od 7.00 do 22.00

Kontakt do redaktora strony BIP:

 • tel: 62 725 33 57
 • e-mail: csir@krotoszyn.pl

To jest przykładowa strona. Strony są inne niż wpisy na blogu, ponieważ nie tylko znajdują się zawsze w jednym miejscu, ale także pojawiają się w menu witryny (w większości motywów). Większość użytkowników umieszcza na swoich witrynach stronę z informacjami o sobie, dzięki którym przedstawiają się odwiedzającym ich witrynę. Taka strona może zawierać na przykład taki tekst:Jako nowy użytkownik

To jest przykładowa strona. Strony są inne niż wpisy na blogu, ponieważ nie tylko znajdują się zawsze w jednym miejscu, ale także pojawiają się w menu witryny (w większości motywów).Data publikacji: 27 czerwca 2019 r. godzina: 14:13; Opublikował: Administrator
Data ostatniej modyfikacji: 12 września 2019r. godzina: 13:35; Modyfikował: Tomasz Chudziński