Wielkość czcionkiKapitał spółki


Kapitał zakładowy spółki: 20 278 800,00 ZŁ dzieli się na 101.394 udziały o wartości nominalnej po 200,00 zł za każdy udział.

Data publikacji: 4 lipca 2019 r. godzina: 08:37; Opublikował: Dominika Gruszka
Data ostatniej modyfikacji: 4 lipca 2019r. godzina: 08:37; Modyfikował:
Archiwalne wersje strony - Rejestr zmian