Wielkość czcionkiKapitał Spółki


Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22 449 400,00 zł i dzieli się na 112.247 udziały o wartości nominalnej po 200,00 zł za każdy udział.

Data publikacji: 4 lipca 2019 r. godzina: 08:37; Opublikował: Administrator
Data ostatniej modyfikacji: 4 lutego 2021r. godzina: 15:22; Modyfikował:
Archiwalne wersje strony - Rejestr zmian