Wielkość czcionkiDeklaracja Dostępności


Deklaracja dostępności
Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://bip.csir.krotoszyn.pl/.

Dane teleadresowe jednostki: adres korespondencyjny: Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie, ul. Mahle 4, 63-700 Krotoszyntelefon: 627226760fax: 62 5058629do każdego działu oraz pracownika jednostki można dodzwonić się bezpośrednio wybierając numer wewnętrzny po wybraniu numeru telefonu stacjonarnego i automatycznym komunikacie centrali lub dzwoniąc pod służbowy numer https://csir.krotoszyn.pl/strona-403-kontakt.html
e-mail: csir@krotoszyn.pl
strona internetowa: http://www.csir.krotoszyn.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marcin Adamczake-mail: csir@krotoszyn.pltelefon: 62 5058628 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Procedura wnioskowo-skargowa:Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:
– podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
– mapa strony
– focus wokół elementów nawigacyjnych

Dostępność architektoniczna:
Siedziby Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej:

Budynek Krytej Pływalni mieszczący się przy ul. Mahle 4 w Krotoszynie wyposażony jest w podjazd dla wózków oraz windę, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto na hali basenowej jest winda do opuszczania osób niepełnosprawnych do niecki basenowej.

Budynek Hali Sportowo-widowiskowej mieszczący się przy ul. Olimpijskiej 10 w Krotoszynie znajduje się na poziomie 0 i jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda oraz toalety dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Boisko ORLIK  mieszczące się przy ul. Olimpijskiej 10 w Krotoszynie przystosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek szatni wyposażony jest w podjazd do wózków oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Basen odkryty mieszczący się przy ul. Ogrodowskiego 8 w Krotoszynie wyposażony jest w podjazd dla wózków oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Hali sportowej mieszczący się przy ul. Młyńskiej 2 B w Krotoszynie nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek Hali sportowej mieszczący się przy ul. Sportowej 1 w Krotoszynie wyposażony jest w podjazd dla wózków bezpośrednio na salę gimnastyczną.

Deklarację sporządzono dnia 22.09.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie.
Data publikacji: 22 września 2020 r. godzina: 18:57; Opublikował: Sławomir Włodarczyk
Data ostatniej modyfikacji: 22 września 2020r. godzina: 18:57; Modyfikował:
Archiwalne wersje strony - Rejestr zmian